Bild på olika drönare och på de myndigheter som utfärdar regler och bestämmelser om drönarflygning.

Drönare – brott och straff

En metod som utvecklats med rasande fart de senaste 5-10 åren i anläggningssammanhang, har varit drönartekniken.

För den oinvigde så används drönarna oftast i anläggningssammanhang för att skapa en 3d modell av samt ett så kallat ortofoto för volymberäkning, projektering och visualisering.

I grova drag går det till så här.

Från foton till modeller med cm precision

En drönare används som redskapsbärare för en kamera. Man flyger i ett mönster över området i fråga och högupplösta bilder tas med 70-80% överlapp.

Dessa bilder överförs och behandlas i en programvara för fotogrammetri som Pix4D, Agisoft metashape, Skymap, OpenDroneMap eller dussintal andra tjänster. I detta steg georeffererar man även datat mot insamlade koordinater så att det blir skal och måttriktigt.

Detta resulterar i ett skall och geografiskt punktmoln och ortofoto där lägesosäkerheten ligger typiskt mellan 3-6 cm på väl definierade objekt.

Från punktmoln till något användbart

Punktmolnet består av miljoner punkter som representerar verkligheten. Det hypade namnet är  ”reality capture”.

Detta råresultat behöver oftast bearbetas till något mer användbart. Oftast är det bara marken som är intressant. Träd, stolpar, grävmaskiner, byggnader och annat ”icke-mark” måste filtreras bort. Benämns som klassificering och rensning av brus.

Därefter omvandlas kvarvarande punkter till en heltäckande  3d model , ofta dxf/landxml, från punkterna.

Sedan sker kvalitetssäkring av resultat via kontrollmätning och redovisning. (Ett steg som många gånger förbises).

Sedan ska detta resultat delas till brukare. Inte helt enkelt alla gånger, då filerna ofta är hundratals megabyte till gigabyte i speciella filformat som lekmän, eller proffs för den delen, inte kan hantera. Löses ofta via olika portaler.

Ingen lätt process

Det är en process som kräver specialiserad kunskap. Första stegen i processen sker i den så bångstyriga verkligheten. Där ska man utföra flygets mirakel, där ett föremål tyngre än luften ska färdas i ett mönster över ett specifikt område.

För ett vettigt resultat ska detta ske i samråd med väder och vind, ljus och mörker samt andra fysiska aspekter kombinerat med den privata sektorns vinstintresse. Det ska helst ge ett mer värde över traditionella mätmetoder, vilket inte alltid är givet.

Därefter är det digitala verktyg och inställningar som kan göra vem som helst förvirrad. Obskyra inställningar, bearbetningsalternativ, programvaror för tiotusentals kronor om året, mängder av filformat och en snabbt föränderlig marknad.

 Det finns bokstavligt talat hundratals saker som kan gå fel i denna kedja.

Risker med drönare?

Det är dessutom en ny teknik som lagen inte helt varit i fas med. Man kan säga att det varit vilda västern på drönarfilmen, men det börjar ordna upp sig.

Riskerna är många med ett flytande objekt med en kamera i händerna på glada amatörer.

 • En drönare kan falla ned på någon eller något, som en bil som kör in i något annat.
 • En drönare kan träffa något i skyn, som en helikopter eller flygplan.
 • En kamera kan avbilda skyddsobjekt.
 • En kamera kan vara integritetskränkande.
 • Djur kan skrämmas av höga ljud från propellrarna.

Allt detta är på inget sätt nya faror och besvär. Flygplan har funnits ett bra tag. Kameror har funnits ett bra tag osv.

Lagstiftaren har reglerat dessa var för sig tidigare.

Brott och straff

Det är ett relativt spretigt regelverk med många delar.

Helt enkelt: Man får inte flyga och fota hur som helst bara för att man äger utrustning och kan använda den.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsens föreskrifter, miljöbalken och skyddslagen är tillämplig i delar för drönarbranschen.

För att flyga drönare så måste man ha ett körkort där man lär sig vad som gäller.

Enkelt uttryckt är reglerna, tagna från Transportstyrelsens hemsida följande för att flyga drönare:

  För drönare under 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge

 •  man flyger inom synhåll
 • max 120 meter över marken utom över hinder
 • inte över folksamlingar.

Detta kallas öppen kategori.

Finns lite asterisker till det, med vikter och klasser men ändå, det är principerna.

Flygplatser & helikopterplattor

Dessutom finns kontrollzoner för flygplatser och helikopterplattor som begränsar flygningar ytterligare.

Flygplatser finns där folk finns så det är en faktor som påverkar många flygningar.

Till exempel: Säve flygplats påverkar större delen av Göteborg.

Kontrollzon för dig som flyger drönare att ha koll på.
Täckningsområde för Säveflygplats över Göteborg

Inom kontrtollzonen måste man ha tillstånd  från flygtrafikledningen.

 Från Säve flygplats hemsida.

Att flyga med drönare i närheten av en flygplats kräver alltid tillstånd av flygtrafikledningen. För flygning i Säve kontrollzon mindre än 5 km från flygplatsens banor får bara ske efter särskilt tillstånd av flygtrafikledningen.

På höjder mindre än 50 m från marken och mer än 5 km från flygplatsens banor krävs inget särskilt tillstånd för drönare med vikt upp till 7 kg och hastighet under 90 km/h.

Lite att hålla koll på men inget orimligt. Bara 3-4 saker att hålla koll på.

Drönarflygning, är det så noga att följa reglerna?

Inte helt ovanligt att se drönarpiloter nagga på någon av de reglerna.

Kan man likställa inställningen hos flertalet drönarpiloter med att köra för fort? Olagligt, straffbart men ej konsekvent straffat pga. praktiska skäl?

De flesta har inga större betänkligheter med att köra för fort. Men borde det likställas med att köra mot rött? Eller som att köra onykter?

Det är inte okej, säger väl de flesta.

Kan domstolsbeslut få oss som bransch att nyktra till?

Dömd för drönarflygning

Här är en man som inte hade koll på reglerna. Från gärningsbeskrivningen från domstolshandlingarna:

B har den 9 oktober 2022 vid tre tillfällen i tät följd från Västra Stationstorget i Lund, Lunds kommun uppsåtligen eller av grov oaktsamhet manövrerat ett luftfartyg på ett sådant sätt att andras liv eller egendom utsatts för fara.

 Härvid har han flugit en drönare

– så pass långt bort att han inte haft drönaren inom synhåll ovanför centrala Lund,

– stundtals på upp mot 140 meters höjd då max tillåten höjd är 120 meter,

– flugit inom en kontrollzon tillhörande Universitetssjukhusets helikopterflygplats utan att informera helikopterflygplatsen om flygningen.

Hans agerande har inneburit stor risk för att han skulle tappa kontrollen över drönaren varvid den hade kunnat ramla ned på någon eller något samt stor risk att störa helikoptertrafik till och från universitetssjukhuset.

Unikt brott?

Undra hur många har varit i en liknande situation? Baserat på de berättelser jag sett och hört från många drönarpiloter så antar jag att de flesta gjort sig skyldiga till dessa överträdelser, vid enstaka eller flertal tillfällen.

Mannen i fråga blev dömd den 9 oktober 2023 för vårdslöshet i flygtrafik, ca 17000kr i böter.  Drönaren var av modell DJI Mavic 2 Pro, 907 gram.

Bloggaren Kameratrollets bevakning av detta ärende är strålande, och jag saxar en hel del från hans dokumentation från offentliga handlingar. Här är från förhöret.

 Döms efter drönarfärd över Lund – Kameratrollet

 Citat:

Förhörsledarens frågor (FL) –

Kan du i fritt ordalag berätta om den aktuella händelsen?

Jag hade ett fotouppdrag som jag har ganska ofta, eftersom jag jobbar som arkitekturfotograf. Denna gången för W fastigheter. Denna dagen skulle jag göra en film med drönare där jag flyger förbi deras fastigheter i centrala Lund som är i anslutning till tågspåren. Så flygningen skulle vara i anslutning till tågspåren. Sedan skulle detta animeras med namnskyltar för de olika fastigheterna.

Sen kom en polispatrull?

Ja.

Vad hände då?

De bad mig ta ner drönaren, vilket jag gjorde. Sen så bad polisen mig att visa mina inställningar i kontrollen och gjorde några ändringar i inställningarna, men jag vet inte vilka. Sen så bad de mig sitta kvar medan de diskuterade och sedermera fick jag sätta mig i polisbilen och där höll de förhör med mig och beslagtog drönaren och min mobiltelefon.

 ———

 FL. Vad har du för bakgrund när det gäller drönarflygning?

Jag fotar främst markfoto men de gånger uppdraget kräver flygfoto flyger jag drönare. Det har jag behövt göra några gånger.

FL. Hur många gånger?

Det har varit några gånger men har ingen aning om hur många gånger.

FL. Vilken utbildning har du gällande drönarflygning?

Den man tar genom trafikverket.

FL. Då har du alltså ett drönarkort, vad är ditt ID?

Jag tror det finns i mailen på min jobbtelefon.

FL. När gjorde du utbildningen?

Ingen aning. Det kom ett lagkrav och då klickade jag igenom det.

FL. Hur har du förhållit sig till reglerna i utbildningen idag?

Det jag minns har jag försökt efterfölja, till exempel om man ska flyga i närheten av en flygplats då ska man kontakta dem. Det har jag behövt göra en gång när jag flög i Uppsala. Jag visste inte att helikopterlandningsplattan på Lunds sjukhus begränsade mig att flyga där jag flög i dag.

FL. Det finns en grundläggande regler som bland annat säger att när man flyger i G-luft (okontrollerad luft) får man flyga upp till max 120 meters höjd och att man hela tiden måste ha drönaren inom synhåll. Hur har du förhållit dig till det i dag?

Jag har slarvat med det, jag har inte haft koll på höjden och visste inte att jag varit högre än 120 meters och har inte varit så noga med att ha drönaren inom synhåll.

FL. Har du varit i kontakt med helikopterlandningsplatsen?

Nej det har jag inte. Jag visste inte att jag flög in i det området. Jag utgick från restriktionerna som stod i drönarens karta. Där är inte helikopterplattan utmarkerad.

Berättelsen av mannen är inget anmärkningsvärt, kunde varit nästan vem som helst, tyvärr.

Hmmm… det blir allvar när det faktiskt kommer till kritan.

Från en annan del av förhöret. Inte kul o vara i den sitsen.

Kände du till reglerna för att få framföra drönare innan polismännen stoppade dig det aktuella brottsdatumet?

Egentligen inte.

Varför?

För jag hade klickat igenom det här utbildningsmaterialet väldigt snabbt och det var ganska längesen jag tog del av informationen.

Känner du till de grundläggande reglerna kring när man flyger i G-luft?

Det är så många av de här uttrycken. Jag minns inte vad G-luft innebär. Jag har ganska dåligt minne.

Kände du till dessa reglerna när polismännen stoppade dig den här dagen?

Inte i detalj.

G-luft innebär okontrollerad luft, alltså luft som man får flyga upp till max 120 meters höjd. Kände du till detta den aktuella dagen?

Att man inte fick flyga över 120 meter kände jag till, men la inte riktigt märke till det.

Vad la du inte riktigt märke till?

Om jag hade kommit över 120 meter.

Vet du ifall du kom över 120 meter?

Enligt polismannen så gjorde jag det.

Men du vet inte själv?

Nej.

Är det på din telefon som du såg den här informationen om var du flög, och även vilken höjd?

Ja.

Höll du koll på den informationen som du kunde utläsa från din telefon?

Nej. Jag fokuserade på estetiken i den här flygningen eftersom jag filmade. Så att jag skulle få rätt vinkel

Vet du var du flög den här dagen?

Jag flög över tågspåren, allting var i anknytning till Lunds central.

Innan du påbörjade flygningen kontrollerade du på något sätt om det var tillåtet att flyga där inne?

Ja, jag kollade på skärmen och den här kartan som indikerar på om det finns restriktioner, då är det ett rödmarkerat område. Jag tror inte det går att flyga in där, jag tror att drönaren stannar upp.

Med skärmen, menar du din telefon?

Ja, precis.

Fick du upp någon sån information?

Inte vad jag kan minnas.

Försökte du på något annat sätt kontrollera ifall det var tillåtet att flyga där du flög?

Nej. Jag förlitade mig på det som det stod på skärmen. Det har tidigare hänt att jag haft uppdrag i närheten av röda områden och då har jag inte kunnat ta det uppdraget. Nu fanns det inget rött område så då körde jag på.

Känner du till att Lunds Universitetssjukhus har en helikopterplatta?

Det visste jag faktiskt inte, men det gjorde polismannen mig medveten om.

Vet du ifall det finns restriktioner att flyga nära en så kallad helikopterflygplats?

Då tänkte jag att det skulle indikeras på den här kartan på min mobiltelefon. Jag visste inte om att det fanns ett sånt här område.

Har du varit i kontakt med helikopterlandningsplatsen på Lunds Universitetssjukhus?

Ja, efter det här tillfället. Jag behövde slutföra mitt uppdrag och polismannen gav mig telefonnumret till sjukhusets helikopterplatta så jag kom tillbaka och slutförde uppdraget och ringde till dem och kontrollerade ifall det var lugnt. Och enligt polismannen så användes den här helikopterplattan väldigt sällan.

Har du fått ett operatörsID från Transportstyrelsen?

Ja.

Vad ska man göra med det här operatörsID:t, är det så att du t.ex. ska sätta det på din drönare?

Jag tror man kan göra det, men så vitt jag vet så är det väl inte tvång att göra det.

B, har du märkt din drönare med ditt operatörsID från Transportstyrelsen?

Nej.

Har du flugit drönaren på över 120 meters höjd?

Jag kan inte minnas att jag gjort det.

Har du under hela flygningen haft drönaren inom synhåll?

Jag har haft den inom mitt synfält, men drönaren är ganska liten och jag har relativt dålig syn, så det räcker med att den är över 30 meter bort och då ser man inte det, då är det lättare att titta på skärmen för att se var den befinner sig.

Pang bom, inget svårt jobb för den åklagaren.

Nåja. Flygning och framförande av drönaren i luften har sitt regelverk och fler domar lär följa.

Bilder från luften

Det finns fler saker att tänka på för den som flyger.

Oftast flyger man eftersom man vill ta bilder. Vill man ta bilder så vill man oftast visa bilderna för andra.

Att ta bilder från luften är tillåtet, men inte för att visa dom för andra genom att mejla, lägga upp på youtube osv.

För att få det så behöver man Spridningstillstånd från Lantmäteriet.

Från Lantmäteriet:

Om du har fotograferat eller filmat från luftfartyg som till exempel drönare, flygplan, helikopter eller luftballong och vill dela, publicera eller sälja dina bilder behöver du ansöka om spridningstillstånd.

 Kravet på tillstånd gäller för fotografier och liknande registreringar. Det kan vara flygfoton, videor, laserdata, höjddata med mera.

 Att ansöka om spridningstillstånd är kostnadsfritt.

Tillstånd för bilder från luften

Görs detta konsekvent?

Tja… handläggningstiden är i skrivande stund ca 40 dagar, tidigare i år var den ca 60 dagar.

Om du fått ett resultat av en flygning snabbare än 40 dagar så är den antagligen inte godkänd från lantmäteriet.

Denna godkännande process är starkt kritiserad, men det är så det är.

Det ska påpekas i ärlighetens namn att det finns flera undantag från att söka spridningstillstånd för till exempel:

 •  Bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark och anläggningar
 • Offentlig plats
 • Område för offentlig tillställning
 • Odlingsmark
 • Skog ‒ material beställt av markägaren. Foton eller film får inte innehålla fordon eller andra mänskliga aktiviteter förutom det som hör till skogsbruket.
 • Byggarbetsplats ‒ material beställt av byggherren
 • Golfbana med tillhörande byggnader och anläggningar
 • Täkt för grus, berg eller torv
 • Deponi för avfall, flis, snö eller andra schaktmassor
 • Flygbilder tagna före 1950
 • Satellitbilder

 Även ortofoton är undantagna.

Men så fort något av horisonten syns eller något som skulle kunna ha med försvaret av göra så behöver man söka om tillstånd.

Kanske borde en del ortofoton även klippas eller retuscheras?

Är det straffbart att publicera utan tillstånd?

Är detta straffbart? Retorisk fråga, klart det är.

https://www.domstol.se/nyheter/2022/02/doms-att-betala-64-000-kr-i-boter-for-dronarfilmer-utlagda-pa-youtube/

 Mål: B 1123-21

En man hade lagt ut filmer tagna från drönare på sin Youtubekanal. Eftersom han inte ansökt om spridningstillstånd för filmerna döms han nu av hovrätten att betala 64 000 kr i böter.

Visa föremål får man inte närma sig med kamera.

Här är någon som ville ha semesterbilder av drottningholms slott.

Kortfattat blev resultatet: En 35-årig man blev frihetsberövad i två dagar och fick villkorlig dom.

Konsekvenser av slarv med Spridningstillstånd?

I bekantskapskretsen så finns det nån som för ett antal år sedan glatt ovetandes flög i Gbg hamn för mätsyften. Hen fick skyddsvakterna med vapen i högsta hugg på sig eftersom det fanns militära områden där, som hen inte uppmärksammat av underlåtenhet. Det gick bra den gången, med en något mer förlåtande omvärldstämning och mer avslappnade skyddsvakter.

Idag hade de nog skjutit ner drönaren och det hade nog fått mer straffrättsliga konsekvenser.

I det stora hela så är det inte många som blivit dömda för dessa brott, och det lär väl aldrig bli 100% laglydighet. Medvetenheten kring regelverket har blivit bättre, men det är fortfarande rätt många som gör vad de vill.

Här är en som troligen bryter mot alla ovan nämnda föreskrifter.

Personen påstår sig stolt flyga upp 1km i luften i Gbg utanför det nya Karlatornet. Självklart panoreras det över hela horisonten.

Misstänker att det inte finns ett spridningstillstånd eller flygtillstånd, men jag vet inte.

 Karlatornet from 1km height/3281ft.Gothenburg[Sweden]

Fota djur från luften

Med en kamera vill man knäppa vackra bilder eller fånga fräna filmer på djur och liknande. En sak är vad man vill och en annan vad man får.

 Miljöbalken 29 kap. 2 b §som lyder:

 För artskyddsbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet:

 1. dödar, skadar, fångar eller stör djur, tar bort eller skadar ägg, rom eller bo, skadar eller förstör djurs fortplantningsområde eller viloplats i strid med en föreskrift om förbud som regeringen har meddelat med ….

Något nationalparkerna tagit fasta på.

Så vitt jag förstår så finns det ingen entydig regel på att man inte får flyga över nationalparker. Men många nationalparker har en föreskrift på att man inte får flyg lägre än 300 m över marken vilket gör alla hobbyflygare till oönskade ”persona non grata”, när de inte får flyga över 120 m.

Detta är inte någon fast regel. Vid en snabb sökning så har Fulufjället och Sarek en gräns på 2000 fot/ 600 m. Man verkar få flyga drönare över Kullabergs nationalpark (citera mig inte när du flyger där).

Sunt förnuft säger att det bör finnas begränsningar i nationalparker. Det blir ett våldsamt ljud av drönare, det drar verkligen uppmärksamheten till sig, särskilt de som är några kilo tunga och uppåt. Det finns rapporter om rovfåglar som angriper drönare pga upplevt hot.

Dömd för bilder på djur från luften

Hur som helst så har vi några som inte fått med sig reglerna:

En man ska ha använt drönare nära fågelbon i juni 2015 och dömdes för både artskyddsbrott och otillåten miljöverksamhet, till 33 000 kronor i böter.

Läsvärt om djur liv och drönare.

En annan fick strafföreläggande 2020 efter att ha flugit drönare i Skäralids nationalpark i Skåne.

Utmärkta kameratrollet har domstolsdokumenten.

Ett läsvärt citat från förhöret:

 Alla regler vad gäller drönare följdes, vad menar du med det?

Ja, efter att ha kollat upp Söderåsens hemsida och Luftfartsverkets karta för det hade jag kollat upp. Tror jag klickade på Söderåsens länk men läste nog inte helt det. Sökte drönare men det kom inte upp.

När jag flyger i sådana områden där det är max 50 meter så brukar jag sätta den på 49 meter, den piper.

I NEFS 2001:10 står det följande: Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken. Inom nationalparken är det förbjudet att, punkt 6, flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken. Punkt 7, landa eller starta med luftfarkost.

 Ja, det har jag gjort.

Slutkläm

Ja det finns lagar och regler. Ja de har funnit länge. Du behöver känna till dom, särskilt som företagare.

Verkar inte som att argumenten ”jag trodde att” ”jag visste inte” fungerar i domstol när det väl kommer till kritan.

Något att tänka på för dig som flyger drönare.

Hur var det nu med operatörs-Id, C-klassning och övergångsregler som ändras 1 januari 2024?

PS: Jag arbetar regelbundet med slutresultatet av data som inhämtats av drönare, men har inte skaffat mig vare sig drönare eller tillstånd för att flyga drönare. Förberedelserna för artikeln stärker övertygelsen att det är bäst att överlåta flygandet åt de som kan och får.

Något jag missat? Vad tänker du? Känner du till fler domar? Kommentera!

Mer om drönarflygning här: