Vad tar du för givet som andra är beroende av?

Det är enklare att peka på någon annan som gör fel än att se sina egna brister.

Lätt att märka när andra inte gör sin del.

Förra posten handlade om varför man inte får ursprungsformat i förfrågningsunderlag medskickat osv osv.

Vad kan du göra för att inte hamna i samma fälla?

Kan det vara så att det jag och du gör inte står på egna ben?

Ett strålande exempel är detta med inmätningar.

Exempel 1 – inmätningar

Grävmaskinist eller arbetsledare mäter in för mängder eller relation, men bara punkter i sin inmätning. Det är kodat men ej separat i olika filer eller med linjer.

Vad tar du för givet vid inmätning? Svårförståelig bild av hur kablarna går.
Hur går kablarna?

Det är troligtvis förståeligt för den som gjort inmätningen, men den som ska hantera det har inte den blekaste aning om hur sakerna är kopplade med varandra.

Riktigt utförd inmätning
Riktigt utfört!

Ett annat vanligt problem

Du skickar över en inmätning, det var en projektör som beställde den. Den inmätningen vandrar vidare i några månader/år och hamnar i några nedåtstigande led hos en annan projektör.

​Han (dvs jag) undrar, hur mättes det in? Vilken metod? Vilket koordinatsystem? Vem gjorde det? Varför, i vilket syfte? Vad saknas? Är allt med? När gjordes det?

​Vad gör man i det läget? Beställer en ny inmätning för att man inte kan verifiera infon.

Höjder, koder o linjer är inte allt! Metadata behövs.

Varför inte lägga med den infon i DWG/dxf filen i ett block/ textobjekt i ett eget lager så att någon som länge fram öppnar den filen vet det mest grundläggande om inmätningen ?

Du behöver inte fråga om lov 😉

Vad tar du för givet som andra är beroende av?

Du kanske också vill läsa Undvik vanliga fel som utsättare eller markprojektör eller kolla in mina kurser.