Bild på Jonatan Vilhunen

Jag är och driver Landskaparen där jag jobbar med utbildning & konsulttjänster inom mark.

Markprojektering för totalentreprenad, både på beställar- och utförandesidan. Teoretisk anläggningsmätning (dvs ej i fält) med grävmaskinsmodeller och mängdning.

Ända sedan jag började jobba med mark & anläggning har jag hungrat efter förståelse och mer kunskap. Jag älskar att lära mig och förstå om allt som har med mark att göra.

Det började med utförande som grovis med betong och diverse anläggning med mark och VA. Det gled över till arbetsledning och projektledning som sedan naturligt gled in på mät och projektering.

Jag trivs bäst i skarven mellan utförande, projektering och mätning. Teori i praktiken. Praktik i teorin.

Min nyfikenhet och önskan att lära har gett resultat. Efter närmare 15 år i branschen och till största del vilse och letandes efter information så vill jag lära ut det jag själv lärt mig. Nu jobbar jag helst med utbildning och coaching.