Till den kunskapstörstiga – välkommen

Landskaparen: att skapa land. Att kunna planera och utföra det som finns på land, eller utomhus.

Fokus på det gråa och hårda utomhus och det som får plats runtomkring och mittemellan. Samhällsbyggnad på skruv och mutternivå. Ax till limpa

Mer traditionellt uttryckt som branscherna Mark & Anläggning, Grundarbeten, Mätningsteknik, Projektering och Bygg/Projektledning

Navigera i menyn i Kunskapsbanken för att lära dig om det som behövs för att skapa land.

En klok man söker kunskap, men den oförståndige idisslar (alt. fyller munnen med) dumheter.

Ordspråken 15:14