Inzoomning av text skriven på berg, en sk. utsatt fixhöjd.

Höjder och höjdsystem – del 1

Höjder och höjdsystem En höjd, vad är det? Enkel fråga med ett komplicerat svar när man lyfter på locket. På kartor så finns höjder på bergstoppar, på ritningar anges höjder på olika föremål som ska byggas. En större siffra anger att något är högre upp än en lägre siffra. Men vad relaterar alla dessa höjder till? […]

Höjder och höjdsystem – del 1 Läs mer »