Inmätning i PDF

Kan du räkna på volymerna för schakt o fyll för en ny förskola? Måste ha siffrorna tills på måndag…

…mmm låt mig se på underlaget…

Äh… Bara pdfer…

…ok jag ska kolla på det… Hmmm vart ligger det? Ingen adress, inga koordinatkryss… jag blir galen!

Avsaknaden av koordinatkryss på inmätning

Se på följande exempel från en offentlig upphandling:

Man ser tydligt att det är en inmätning, till och med utförd med totalstation, men detta är enda sättet det är redovisat.

Man ser stationsuppställningarna kodade med PPI och utgångspunkter med spikar, faktiskt en helt normal och bra inmätning i det hela.

Befintlighetsritning på ett förfrågningsunderlag.
Befintlighetsritning på ett förfrågningsunderlag

Problemet är att det är levererat som en pdf. Ingen dwg, ingen pxy/geo etc. Pdfen är inte uppdelad i lager. Inga koordinatkryss. Fick leta upp det på Min karta/Lantmäteriet med hjälp av fastighetsbeteckningen och transformera om det underlaget från Sweref TM till lokala Sweref zonen. Rita av fastighetsgränserna, vrida in pdfen 4 gånger, eftersom den var uppdelad i 4 ritningsblad. Sedan var det att knappa in ca 500 höjder för hand.

Kontrollerade på plats med RTK att det inte förekom några grova fel, och skapade en befintlighetsmodell som underlag för mängder till anbudet. Så fick det bli.

Undra hur många timmar som spilldes i onödan i detta anbudslämnande om man tänker på alla som räknade på jobbet…..

Varför väljer man att göra så? Varför insisterar man på att endast ge dwger till den som faktiskt får jobbet….

Har du varit med om det? Hur tänkte den som projekterade det?

Jag antar att de tog för givet att eftersom de har en inmätning och projektering i digitalt format så har väl de i efterföljande led det också.

Men när en ny spelare, det vill säga jag/du, blir inblandad i leken, så märks det tydligt att nödvändig information inte följt med i projektet.

Det är lätt hänt att mycket information ”spiller” ur glaset vid överlämning av projektet till nästa fas.

Läs också Processen – Landskaparen eller kolla in mina kurser.