Landskaparen erbjuder produkttjänster som tex anbudsunderlag för mark- och totalentreprenad.

Produkttjänster

Vill du få hjälp med…

 • Anbudsunderlag för mark och totalentreprenad?
 • Har du en upphandling med rambeskrivning och ritningar?
 • Behöver du hjälp att validera eller komplettera projekteringen för att få fram dagvattenmängder, rördimensioner, överbyggnadstjocklekar?
 • Vill du få mängder & modeller för befintlig mark, färdig yta och terrass? 

Jag gör jobbet åt dig!

Lämpligt för förskolor, skolor, LSS-boenden, parkeringsplatser, utemiljöer, hallar, lastgård, villor (ej tillämpligt för vägar och GC-väg).

Fast pris – Proffsiga ritningar – Snabb leverans

Jonatan lär ut mätteknik
Kurs för anläggare
Jonatan mäter in.
PRODUKTJÄNSTER

Kalkyl & Anbudsunderlag

Jag hjälper dig med underlaget du behöver inför din upphandling.

Grundpaket- Befintlighet och överyta

 • Höjdsättning och redovisning på planritning
 • Snittritningar minst 4-12 stycken beroende på storlek och lämplighet
 • Schakt och fyllplan som bygger på befintlighetsdata från ritningsunderlaget / dina inmätningar och/eller LiDAR-data från Lantmäteriet
 • Genomgång på teams vid uppstart och efter framtagning av modeller om eventuella problem, svårigheter, möjligheter, brister i underlag mm…
 • 3D-modell att navigera i webbläsare samt skärmdumpar från olika vyer
Pris: 7000 kr exkl. moms för arbetsområde upp till 20 000 m2

25% pristillägg för varje hektar utöver det (dvs 1750 kr/ hektar)

Ytterligare tjänster ovanpå grundpaketet

 • Terrassmodell med överbyggnadstjocklekar, dimensioneras enligt rambeskrivning i samråd med dig. Schakt och fyll mot terrass. Fall A / Fall B underlag – 2500 kr
  • Komplettera ovanstående med bergmodell från geoteknik, mängder & schakt och fyll för berg. Kvadrat / Kubik – 2000 kr
 • Dagvattendimensionering för magasin och principiell rörhantering (lämpliga dimensioner och dragningar)(förutsättningar bör vara kravställda). – 3000 kr

Ingångsdata jag behöver från dig

FFU med teknisk beskrivning* och geoteknisk undersökning* och ev inmätning*. Gärna en delad mapp med underlaget.

*om tillämpligt

Alla priser är exkl. moms

Leverans

Normalleverans – 10 dagar

Lite bråttom – 1 vecka – 15%

Bråttom – 3 dagar – 50%

Panik – 1 dygn – 100%

Frågor?

Ring mig på telefon och checka först, jag tjötar gärna…

Vill du veta mer om mig? Läs mer här eller kolla in mina kurser.

Bild på Jonatan Landskaparen Vilhunen