005: Jakten på DWG!

Jakten efter DWG underlag i en PDF värld tillhör en mätteknikers vardag. Ett resonemang.

Även lärdomar om att veta vart pp-nätet finns och hur en grävmaskinsmodell ska ansluta till befintlig mark.

Läs artikeln som ligger till grund till avsnittet:

Jakten på dwger i en PDF värld – Landskaparen

Keywords:

anläggning, dwg, mätning, ritningsarm ritningsunderlag, utsättning