004: GNSS, felkällor och noggrannhet

Hur noggrant är GNSS? Vad bidrar till osäkerheterna?

Detta är ett tekniskt avsnitt som fortsättning på avsnitt 2 om de viktigaste sakerna som påverkar felen som kan bli när man mäter med GNSS-mottagare.

Hur noggrann är GNSS-mottagaren eller GPSen när man faktiskt mäter in? Är det som ett sladdrigt måttband som man kan dra och töja som man vill?

Länkar:

Jonosfäraktivitet – Lantmäteriet

Allmänt om GNSS – Lantmäteriet

Nätverks RTK – Lantmäteriet

HMK geodetisk infrastruktur – Lantmäteriet

Standard osäkerhet- en video serie Youtube

HMK GNSS mätning – Lantmäteriet

Keywords:

GNSS, mätosäkerhet, felkällor