Till den kunskapstörstiga – välkommen

Landskaparen: att skapa land. Att kunna planera och utföra det som finns på land, eller utomhus. Fokus på det gråa och hårda utomhus och det som får plats runtomkring och mittemellan. Samhällsbyggnad på skruv och mutternivå. Ax till limpa. Mer traditionellt uttryckt som branscherna Mark & Anläggning, Grundarbeten, Mätningsteknik, Projektering och Bygg/Projektledning Navigera i menyn […]

Till den kunskapstörstiga – välkommen Läs mer »