042: Fastighetsgränser, vad gäller? – Del 1

I det här avsnittet intervjuar jag Roger Ehnberg som berättar historien bakom Lantmäteriets kartor som vi har idag.

  • Hur kommer det sig att lantmäteriets karta inte stämmer när det gäller gränser?
  • Vad är en registerkarta?
  • Vad hände när registerkartan skulle översättas till den digital registerkarta?
  • Vad är en fastighet?
  • Vems ansvar är det egentligen att underhålla fastighetsgränser?
  • Vad är den kommunala lantmäterimyndigheten?

Vi får lyssna på vilket detektivarbete som ligger bakom att hitta glömda fastighetsgränser, en jakt på gränsmarkeringar och gränsrör.

Vi pratar dessutom om fastighetsbestämning? Är det bara dyrt eller en väl värd investering?

Länkar:

Lantmäteriet om ”Oklarheter kring gränser”

Boverkets informationsfilm ”Över gränsen”

Positionspodden

Förteckning kommunala lantmäterimyndigheter

 

Lämna ett svar