002: Höjdsystem, referenssystem, GPS, ellipsoid, geoid

Vad är en höjd? Varför använder man höjder och vad finns det för standarder?

Lyssna in på detta tekniska avsnitt som behandlar höjder, höjdsystem, referenssystem, GPS, ellipsoid och geoid.

Länkar till några ämnen som behandlas:

RH2000

Normaal Amsterdam Peil – NAP

Göteborgs lokala höjdsystem GH88

Borås lokala höjdsystem

Mälarens lokala höjdsystem

GPS förklarat på Youtube

Jonosfär – rymdväder

Swepos – Lantmäteriet

Hitta stompunkt – tjänst på Lantmäteriet

Geodetic Surfaces and Datums – Youtube Föreläsning, mycket sevärt!

Geoid förklarat på lantmäteriet

Bild på geoid – wikipedia

Kontakt:

landskaparen.se

jonatan@landskaparen.se

theo.jalker@gmail.com

Keywords:

höjder, höjdsystem, RH00, RH70, RH2000, referenssystem, GPS, GNSS, ellipsoid, geoid