001: Beställningen

Introduktion av podden och huvudämnet:

Beställning av arbete. Samarbete mellan en utsättare och entreprenör.

Vanliga fel, missförstånd, felkommunikation. ”Ni borde ha fattat”.

Vad och Varför? När och Hur? Var och Vem?

Links:

  • Six honest men — I KEEP six honest serving-men
  • (They taught me all I knew);
  • Their names are What and Why and When
  • And How and Where and Who.

Keywords:

mark, markarbeten, anläggning, utsättning, mätning, beställning, projektledning