014: 2023 – sammanfattning

Geo vs Civil3d vs Bricscad

Timpris eller fastpris?

Trender?

Jag och Theo diskuterar vad vi lärt oss under 2023 och vilka utmaningar vi haft. Vilka mål har vi för det nya året?