037: Stomnät och nätutjämning överblick -Del 1

Vad är nätutjämning och hur fungerar det? Jag är definitivt ingen expert på ämnet men i det här avsnittet pratar jag med Jakob Samani från Adtollo, för att få bättre inblick i hur det funkar.

Vad är ett stomnät, varför nätutjämnar man, vad finns det för olika typer av nät? osv.

Vi utgår från Lantmäteriets tekniska rapport från 2018:3 om plana nät och pratar igenom de

10 stegen för stommätningsprocess ur rapporten i det här och nästa avsnitt.

Länkar:

HMK Teknisk rapport 2018:3 Beräkning och analys av stomnät

Jakob Samani på Linkedin

Poddavsnitt 004: Professor i Lantmäteri – Clas-Göran Persson – ett liv av mätning – Landskaparen

Kontakt:

jonatan@landskaparen.se

landskaparen.se