029: Norrskenets dolda hot – utslagen GPS och samhällskaos

SPECIALAVSNITT

Hur skulle ett norrsken kunna sätta stopp för vårt moderna samhälle? Vi är alla starkt beroende av GNSS för navigering, betalningar, elnät och i våra yrken. Ett plötsligt haveri av GNSS skulle få allvarliga konsekvenser. Vad skulle kunna orsaka detta och hur oroliga bör vi vara? Detta specialavsnitt utforskar GNSS-systemets teknik och potentiella svagheter.

Källor och vidare läsning:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/solstormar/

https://en.wikipedia.org/wiki/Carrington_Event

https://en.wikipedia.org/wiki/993%E2%80%93994_carbon-14_spike

https://svenska.yle.fi/a/7-10013165

https://canadaehx.com/2022/03/26/the-1989-quebec-blackout/

https://www.gps.gov/governance/advisory/meetings/2017-11/proctor.pdf

https://www.insidegnss.com/auto/julyaug17-BV.pdf

https://www.reseau-teria.com/language/en/2022/06/09/solar-activity-important-what-happens-on-your-device-gnss/

https://novatel.com/tech-talk/ionospheric-activity

https://www.nasa.gov/topics/earth/features/sun_darkness.html

https://www.c4isrnet.com/opinion/2022/07/22/why-isnt-russia-jamming-gps-harder-in-ukraine/

https://www.themoscowtimes.com/2016/10/21/the-kremlin-eats-gps-for-breakfast-a55823

https://gpsjam.org/

Klippning & produktion: Line Wretlind wretlind.line@gmail.com

Kommentarer & tankar: jonatan@landskaparen.se