022: Snack om Laserskanning och mät!

Skanning öppnar upp för ett nytt och enkelt insamlande av data och det går lätt att skapa ett punktmoln eller en digital tvilling. Men hur plockar du sedan ut den data du för tillfället behöver?

Vad är leveransen och hur får man beställaren att precisera vad som ska utföras och vad han vill ha?

Vi pratar om fördelarna med att använda HMK handbok och om Nackas kommuns tekniska handbok som är en otroligt praktisk handbok som bakar ihop teori med praktik.

Links: