021: Laserskanning lätt men krångligare än man kan tro -Rikard Evertsson

Rikard Evertsson från KO mätteknik pratar om laserskanning och om enkelheten med dagens skannrar jämfört med hur det var förr.

Vad finns det för scannrar och hur fungerar de? Vilka typiska fel får man när man skannar?

Hur ser man till att den data man samlar stämmer och hur kvalitetssäkrar man den?

Kan man kvalitetsmärka en modell och hur för man i så fall vidare vilken kvalitet en skanning har?

Eftersnack om intervjun kommer i nästa avsnitt av Mätpodden.

https://www.linkedin.com/in/rikard-evertsson-8178158b/

Links: