017: Mer om Markradar samt Mät med MITTA

Abdi Yusuf från KO Mätteknik berättar sina erfarenheter om markradar och hur den kan används för att upptäcka vattenläckor eller för att hitta rör på platser där det inte finns några ritningar.

Henrik Malmberg berättar om Mitta och jag ställer frågor om företagsstruktur och hur det är att ha många anställda. Hur organiserar man, får ISO 9000 att funka, hur tänker man kring investeringar och hur hanterar man fel. Henrik berättar hur de ”försöker göra det lätt för sina medarbetare att göra rätt… och att det ska vara svårt att göra fel.”

I eftersnack diskuterar jag och Pontus Brunzell vad vi tänker om det hela.

Länkar:

KO Mätteknik

Abdi Yusuf KO Mätteknik – Linkedin

Mitta

Henrik Malmberg Mitta – Linkedin

Pontus Brunzell Westkonsulten – Linkedin