014: ”Vi är inte konkurrenter annat än i upphandlingen” – Matthew Bruhn ger sin syn på saken

Matthew Bruhn levererar citat:
"Många uppdrag inte samma sak som ett att företag går bra."
"Få mätare över 10 års erfarenhet i fält, de går vidare till att bli chefer, arbetsledare, projektingenjörer etc."

"Vi är inte konkurrenter annat än i upphandlingen". " Man förlorar kunden om man inte levererar rätt, så bättre att hänvisa till en duktig konkurrent "
Andra tankar han resonerar om:
Dela med sig av resurser och jobb.
Hur växer man som företag och behåller sina anställda?
Hur minskar man stressen?
Tekniksnack, Georadar, Sencive system, ergonomi.
Inställning: Gäller att vara ödmjuk, Erkänna fel och ta upp det med sin chef och ta en dialog med kunden
Trafikverket, jobbigt ibland, men ett bra system som skapar trygghet i jobben.

Bruhns Konsult AB
https://bruhnskonsult.se/
https://www.linkedin.com/company/bruhns-konsult/

FÖRETAG/Samarbete och uppdrag:

BriCon Entreprenad AB
https://bricon.se/

Mitta AB
https://mitta.fi/sv/

Blinken Tools AB
https://blinken.eu/

KO Mätteknik AB
https://www.komatteknik.se/

Panghus AB
https://panghus.se/

MSP Sanitation
Non profit under uppbyggnad

AIMAP AB
AI Mjukvara för bland annat invasiva växter

Radinn AB
https://www.radinn.com/

Firetech Sweden
https://firetechsweden.se/

Match More
https://www.matchmore.se/

PRODUKTER/Samarbete och uppdrag:

NavVis
https://www.navvis.com/

Topcon
https://eu.sokkia.com/

GPR (Markradar) / GSSI
https://www.geophysical.com/#

Senceive
https://www.senceive.com/

Stiftelsen som Bruhnskonsult skänker till:

Svenska Insamlingsstiftelsen HTUM
https://svenska-insamlingsstiftelsen.se/
Märkning: SAVING LIFE
BG: 5324-2805

Links: