010: Eftersnack om BIM och effektivisering

Hur är det med effektiviseringen i anläggningsbranschen?

Vad är den största förbättringen i anläggningsbranschen de senaste 10 åren?

Vad är BIM? Fungerar det? Hur får man till BIM?

Links:

Keywords:

bim, effektivisering, maskinstyrning