031: GPS fördjupning GNSS utmaningar med Nextnav

Fördjupningsavsnitt om GPS.

Vad är problemen med GNSS och finns det en alternativ lösning?

Intervju på engelska med Ganesh Pattabiraman från Nextnav. Nextnav är ett företag i San Fransisco som utvecklar markbaserade lösningar och alternativa positionslösningar för GNSS signaler. De använder sig av annat än bara satellitsignaler för GNSS vilket Ganesh berättar mer om.

Links: