026: Byggutsättning i praktiken, nät, pålning, grund och hantering av ritningar

I det här avsnittet pratar vi om byggnät efter en önskan i ett lyssnarbrev.

Jag ställer frågorna och Pontus svarar och ger smarta tips!

Hur etablerar man ett byggnät? Vad finns det för olika metoder och vilka kontrollprogram finns? Vad är det enklaste byggnätet?

Reflex vs prisma: när är det värt att använda fler prismor?

Hur går pålningsutsättning till?

Vem har hand om utsättning på en byggarbetsplats? Är det kommunen eller kan man ta över ansvaret själv?

Hur hanterar man ritningar och underlag? Vad händer när det kommer revideringar, vilka fallgropar finns?

Varför kostar mätaren trots att han inte syns på bygget?