024: Maskinsystems nya grejer & analys

Simon Skinnars och Patrik Larsson från Maskin System berättar om företagets olika lösningar för att göra mätningar lättare. Nya tekniker hjälper entreprenörer både med mätning via maskinen, och utanför med GPS-stav.

Vi pratar om Makin´Surfaces och om Geomax GNSS som är deras programvara för att göra det lättare att skicka och öppna filer.

Jag och Pontus spånar om mjukvara, utveckling, GNSS…

Länkar: