003: ”Det är inte svårt att briljera i en konservativ bransch” FMT del 2

Nackdel med Trimble och äga sin data.

Hur dom jobbar mot privatpersoner och villaproduktion – business.

Att vara generösa med data, bjuda, hjälp kunden.

Lätt att briljera i byggbranschen, driva utvecklingen framåt.

Husbranschens problem, inga återkommande kunder.

Skapa en eftermarknad.

Hur kan markfirmor göra detta bättre?

Markmodeller som är rätt med trianglar. Maskinstyrningssystem rätt kalibrerade.

Är vi fast i gammalt tänk?

Maskinister vågar inte fråga eller testa.

Hur ser man på kostnader för mätare? Programvara och datorer? Investering eller kostnad?

Framtiden, vad ligger framför oss?

AR i windscreen?

Vektorisering av punktmoln med trimble?

Kommer Geo/Leica komma ikapp?

Starka åsikter om vad SBG borde göra.

Om Makin, ny produkt. Vikten av support.

Special Guest: Fredrik Bergström.

Länkar: