002: Höjdsystem, Referenssystem, GPS, Ellipsoid, Geoid

Vad är en höjd? Varför använder man höjder och vad finns det för standarder? Lyssna in på detta tekniska avsnitt som behandlar höjder, höjdsystem, referenssystem, GPS, ellipsoid och geoid.

Länkar till några ämnen som behandlas

RH2000
Normaal Amsterdam Peil – NAP

Göteborgs lokala höjdsystem GH88

Borås lokala höjdsystem
Mälarens lokala höjdsystem

GPS förklarat på youtube
jonosfär – rymdväder
https://swepos.lantmateriet.se/

Stompunkter på lantmäteriet [hitta.stompunkt.se](Hitta.stompunkt.se)

Youtube – geodetiska ytor – föreläsningar, mycket sevärt

Geoid förklarat på lantmäteriet
Bild på geoid – wikipedia
Kontakt:
https://perspektivet.fireside.fm/
jonatan@landskaparen.se
[landskaparen.se](landskaparen.se)
theo.jalker@gmail.com