Mätning & modeller för anläggare – steg 1-2-3

Bli oberoende och jobba snabbare. Stå inte still bara för att du inte kan göra mätjobbet själv.
Lär dig
 • hantera GPS och mäta in bättre med GPS
 • ta emot och arbeta med dwg och pdf i ”världen”
 • göra maskinstyrningsmodeller, ta ut volymer och använda dom som underlag för maskinstyrning och visualisering

Vad får jag om jag går kursen

Mattias

Vi som företag ville ta ett steg i vår utveckling och rita mer användningsbara kartor. Från döda hemmagjorda pdf-er till riktigt geografiskt underlag. Jonatan var ett självklart val då han har ett gott rykte i branschen. Jonatan har från första början varit lyhörd och bemötande för våra behov, vilket uppskattats av alla på företaget.
Utbildningen var lätt & praktisk och tog endast en dag. Resultatet är helt fantastiskt. Vi fick hjälp att välja programvara och anpassade vårt befintliga arbetsflöde till den. Vi har kapat enormt med tid i vårt arbete med ritningar & kartor.

Mätning & modeller för anläggare – grund

Kursinnehåll

Vi får perspektiv genom att lära oss förstå hela arbetsflödet. När vi förstår de olika stegen i ett projekt och varför de behöver utföras blir vi trygga i vår yrkesroll och ökar vår effektivitet.

Vi utgår från ett praktiska exempel och följer ett Villa projekt med bergsprängning och källarvåning och går igenom:

 • befintligheter & invridning
 • plan
 • höjdsättning
 • ytor
 • volymer
 • utsättningsdata
 • redovisning

De praktiska delarna bryts av med teoriavsnitt om:

 • koordinatsystem
 • hantera och koda mätdata
 • linjer och objektstyper i CAD
 • raster, vektor och filformat
 • höjdsättningsprinciper, funktion, bygglovsregler
 • differensmodeller, tvärsektionsmodell, svällning, massbalans, skärningslinje
 • ritningsteknik, redovisningsteknik

Förutsättningar

Du har en mätstav av något slag och har mätt åtminstone lite grann. Du har ett av följande program och kan grunderna: Sbg Geo, Topocad, BricsCAD Pro, Civil 3D, TBC, Gemini, Skymap eller liknande. Du kan ”anläggning” men vet inte hur du utrycker det i programvaran.

Detta är inte en kurs i en specifik programvara, utan i hantering och skapande av underlag och data. Jag är behjälplig med programmen Sbg Geo, BricsCAD Pro, Civil 3D, Gemini, X-pad Fusion och Skymap. Jag kommer huvudsakligen att demonstrera i Skymap design och Civil 3D/Bricscad Pro. Det är fördelom du har ett Cad-system tex BricsCad Pro. Du kan ladda hem 30 dagar gratis. Du kommer få grundmallar till Cad för ritningar också.

Kan du redan detta? Då kanske denna första kurs är för enkel för dig. Om du bokar och går kursen och sedan känner att den inte gav dig någonting eller att du inte lärde dig något, säg bara till så betalar du inget.


Kursupplägg

Vi går vi igenom de olika delarna för mätningsteknik i det som jag kallar ”processen”. Oavsett om det är ett enkelt eller komplicerat projekt så måste ett arbetsflöde till. Vi tillämpar den här processen i projektet ”Villan med källare”. Vi kommer att arbeta med verkliga ritningar och data, och utföra olika praktiska övningar för att förstå de grundläggande stegen i mätningsteknik.

Under kursen kommer du att lära dig att vrida in dwg-er, rita nya linjer, höjdsätta, skapa modeller och få färdiga maskinmodeller som skulle fungera i verkligheten.

Övningsuppgifter för eget bruk kommer att ges. Vid färdigställande av övningsuppgifter får man ett diplom, men det är såklart frivilligt att göra dem.

Du får hänvisningar till vidare självstudier, checklistor, mallar och annat gött som hjälper dig i din vardag.

I slutet av varje kurstillfälle finns tillfälle för frågor. Kursen blir inspelad och du får tillgång till det inspelade materialet. Kan du inte närvara live på lektionerna så kan du kolla på dom i efterhand. Vissa tycker det är en fördel att titta på dom i efterhand med 1,5x hastighet.

Prisgaranti! Har du sett på de tre första lektionerna och känner att du inte fick nytta av det, eller att det inte är rätt för dig då säger du bara till i ett mail och så betalar du inget.

Jag kommer att ha ett digitalt mötestillfälle för frågor och svar om allt mät & modell-relaterat en gång i veckan löpande för ett år framöver. Detta får du också tillgång till när du bokar kursen. Där kan du få hjälp med dina frågor oavsett om de är tekniska eller projektspecifika frågor. Kan jag hjälpa dig så gör jag det. Detta är ett unikt starterbjudande. Se det som personlig support i ett år inkluderat i kursen, oavsett om det behandlas i kursen eller inte.


Kurstillfällen

ONLINE


Åtta kurstillfällen på två timmar vardera

Datum:
2, 9, 16, 23, 30 oktober

6, 13, 20 november

Tid: kl. 14:00-16:00 måndagar

Pris: 7000 kr exkl. moms

Anmälan till kursen

Jag är inte helt redo för kursen, men skicka mig gärna nyhetsbrevet!